Online kiskassza készülékek kedvező áron

Az online kassza rendelet alapvető célja, hogy hatékonyabban működjön az adók beszedése, ezáltal pedig több legyen a bevétel. Ezt úgy érik el, hogy az új pénztárgépekbe egy olyan szerkezetet telepítenek, ami online kapcsolatban áll a NAV-val.

További cél, hogy a feketegazdaságot visszaszorítsák, ennek részeként pedig a be nem vallott jövedelmeket feltárják. Fontos az is, hogy a nem tisztességesen működő vállalkozókat elrettentsék a további csalásoktól, illetve az esetlegesen szükséges beavatkozásokra azonnal meglegyen a lehetőség, az ellenőrzések tervezhetőbbek legyenek, és a piacon jellemző viszonyok áttekinthetőek legyenek.

A pénztárgép részei

A pénztárgépnek fontos része a kontrollszalag, ami tulajdonképpen a nyugta papíralapú másolata, azonban nem szerepel rajta annyi adat, mint azon a blokkon, amit a vásárló a kezébe kap, csak a legfontosabb információkat tartalmazza, ezek viszont minden nyugta nyomtatásakor automatikusan felkerülnek a kontrollszalagra. Az adómemória is fontos eszköz, ez csak egy alkalommal írható, később nem törölhető, és nem lehet rajta módosítani. A kassza zárásakor a napi forgalomra vonatkozó adatok rögzülnek napi, valamint göngyölített formában az adómemóriában. Hazánkban jelenleg csak olyanok adhatnak nyugtát, valamint egyszerűsített számlát, akik adómemóriával rendelkező pénztárgépet használnak. Tartozik még az online kassza készülékekhez egy elektronikus naplófájl is, ami minden olyat adatot tárol, amit a pénztárgép bizonylat formájában kiadott, tartalmazza továbbá a kassza által összegyűjtött regisztertartalmakat, mindezt elektronikus formában. A tároló automatikusan digitális aláírással látja el ezeket a tárolt adatokat, így lesznek hitelesek, adott esetben akár a bíróság előtt is.

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) összegyűjti, majd rögzíti azokat az a pénztárgép működésével kapcsolatos adatokat, melyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) rendeletben meghatározott. Az AEE a rögzítést követően továbbítja is az információkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Az Adóügyi Ellenőrző Egység a pénztárgép vagy az adóügyi nyomtató burkolatán belül található meg, a pénztárgéphez plombálható interfészen keresztül kapcsolják. Ezek az eszközök bármelyik hazai mobilszolgáltató hálózatán kapcsolódni tudnak a NAV központi rendszeréhez.

Új Adóügyi Ellenőrző Egység

Az Adóügyi Ellenőrző Egység minden előforduló műveletet tárol a vonatkozó rendeletben meghatározott módon. Az AEE bármely magyar mobilszolgáltató hálózatán keresztül képes kommunikálni a NAV szerverével, más célokra ugyanakkor ez a hálózat nem használható. Ez A egység hatékonysága abban rejlik, hogy ha valamilyen oknál fogva éppen nem tud kapcsolatot létesíteni az adóhatósággal, addig próbálkozik az újraküldéssel, amíg nem jár sikerrel, így a NAV számára lehetségessé válik az azonnali ellenőrzések szervezése, sőt, ha muszáj, le is állíthatják az adott pénztárgépet.